V září proběhla v Brně mezinárodní vzdělávací aktivita v rámci projektu Work Ability Management

Experti z jednotlivých partnerských organizací měli možnost vyzkoušet si program Profesní seniorita® v rámci Learning, teaching, training aktivity našeho projektu Erasmus+ Work Ability Management.

Kolegové v Maďarsku, Nizozemsku, Německu a Slovensku mohli na vlastní kůži zažít přínosy tohoto certifikovaného programu.

Lektory a facilitátory této skupinové metody byli naši skvělí kolegové Klára Harvánková a Jan Kříž.

Proč vyzkoušet program Profesní seniorita®?

Průmysl 4.0 klade nové požadavky jak na zaměstnance, tak i na společnosti. Jsme svědky toho, že kvalifikace pro jednu pozici/odbornost na celý život již nestačí a učíme se pružně reagovat na potřeby trhu. Moderně smýšlející společnosti jsou si vědomy, že připravit své zaměstnance na změny, vysoké nároky a zvládání velkých tlaků je klíčovou dovedností pro udržení svých odborníků.

Profesní seniorita® je licencovaná a v praxi ověřená finská skupinová metoda založená na společném sdílení, aktivní výuce a proaktivním koučinku, který je zaměřen na hledání a nalézání vlastních řešení samotnými účastníky. Praktickým výstupem je sestavený akční plán pro podporu řízení kariéry, který přispívá k motivaci účastníků a je jejich následnou profesní rukovětí.