Byl ukončen první běh skupinového programu v Brně

V rámci projektu „Rovnost žen a mužů v JMK“ byl ukončen první běh skupinového programu „Zvyšování kompetencí ke zlepšení postavení na trhu práce“ (klíčová aktivita 2) pro čtyři účastnice. 

Součástí programu byl modul sebeprezentace a motivace, komunikace, modul orientace na trhu práce, nácvik psaní životopisu a motivačního dopisu, modul ekonomické a finanční gramotnosti a organizačního chování, praktický nácvik situací na pracovním trhu, digitální gramotnost a vytvoření plánu rozvoje klienta.

Logo OPZ barevné