Byl zahájen druhý běh skupinového programu v Brně v rámci projektu „Rovnost žen a mužů v JMK“

Dnes byl zahájen druhý běh skupinového vzdělávacího programu (KA2) pro osm účastnic.

Součástí programu bude modul sebeprezentace a motivace, komunikace, modul orientace na trhu práce, nácvik psaní životopisu a motivačního dopisu, modul ekonomické a finanční gramotnosti a organizačního chování, praktický nácvik situací na pracovním trh, vytvoření plánu rozvoje klienta a další aktivity budou navazovat dle individuálních potřeb účastnic.

Logo OPZ barevné