Byl zveřejněn záznam z Česko-německého online semináře „Řízení pracovní schopnosti v průběhu života“

Česko-německý online seminář měl za cíl seznámit účastníky s německou zkušeností s konceptem pracovní schopnosti jako klíčové podmínky zaměstnatelnosti a s age managementem jako nástrojem na řízení jednotlivých faktorů pracovní schopnosti člověka (zdraví, kompetence, motivace). 

Seminář vedl přední německý odborník na témata pracovní schopnosti a demografické změny na trhu práce Alexander  Frevel. Společně s profesorem Juhani Ilmarinenem z Finska se podílel na inovaci a rozvoji konceptu pracovní schopnosti v Německu a ve Finsku.

Seminář byl určen pro všechny firmy aktivně uplatňující age management nebo se zájmem o tento koncept. 

Podrobné informace a záznam naleznete: ZDE

Během semináře bylo již počtvrté uděleno ocenění „Age Management Excellence Award“ za příkladný přístup k age managementu, tedy k řízení lidí a jejich rozvoji s ohledem na věk, na pracovišti. Oceněna byla společnost Krok Kyjov, z.ú. – gratulujeme!