Česko-německý online seminář „Řízení pracovní schopnosti v průběhu života“

Srdečně vás zveme na Česko-německý online seminář, který proběhne dne 16. června 2021 a my jsme hrdí, že se na jeho přípravě můžeme podílet. Během semináře budou účastníci seznámeni s německou zkušeností s konceptem pracovní schopnosti jako klíčové podmínky zaměstnatelnosti a s age managementem jako nástrojem na řízení jednotlivých faktorů pracovní schopnosti člověka (zdraví, kompetence, motivace). 

Formulář k registraci naleznete: ZDE 

Všechny informace a kompletní program semináře budou zveřejněny: ZDE 

Česká republika a Německo procházejí dramatickou demografickou změnou, jejíž následkem je stárnutí a úbytek pracovní síly.  Pro zachování konkurenceschopnosti a udržitelnosti z hlediska pracovní síly budou ekonomiky obou zemí nevyhnutelně směřovat k vyšší digitalizaci, robotizaci a automatizaci.  Zásadní bude rovněž adaptace pracovníků na požadavky měnícího se trhu práce zvyšováním jejich úrovně znalostí, dovedností a kompetencí v souladu s technologickým rozvojem.

Seminář povede přední německý odborník na témata pracovní schopnosti a demografické změny na trhu práce Alexander  Frevel. Společně s profesorem Juhani Ilmarinenem z Finska se podílel na inovaci a rozvoji konceptu pracovní schopnosti v Německu a ve Finsku.

Seminář je zdarma a je určen pro všechny firmy aktivně uplatňující age management nebo se zájmem o tento koncept. Tlumočení mezi českým a německým jazykem bude zajištěno.

Během semináře bude již počtvrté uděleno ocenění „Age Management Excellence Award, a to vybrané společnosti s příkladným přístupem k age managementu, tedy k řízení lidí a jejich rozvoji s ohledem na věk, na pracovišti. Nominační kolo bylo prodlouženo do konce května. Celý text „výzvy k nominaci“ naleznete zde.