Česko-slovenská konference Age Management SALON již 30. září v Bratislavě

Připravujte už nyní svoji organizaci na stárnutí zaměstnanců. Využijte uplatňování nástrojů age managementu, které umožní zaměstnancům udržovat pracovní výkon do vyššího věku v dobrém zdraví.

Další ročník československé konference Age Management SALON vzniká ve spolupráci Slovenské a České asociace Age Managementu (SAAM, ČAAM), Age Management z.s. (ČR), Age Management o.z. (SR) a dalších partnerů.

Přihlášku naleznete: ZDE

Program konference: 

 • 9:00 Otvorenie konferencie
 • Kreslo pre hosťa – Pavol Zelenay
 • Skúsenosti s age managementom v zahraničí
 • Erasmus+ projekt „Work Ability Management “
 • ČR, Nemecko, Holandsko – Ilona Štorová, Age Management z.s., ČR
 • SR, Maďarsko – Stanislav Lõrincz, SAAM
 • Vyhodnotenie pracovnej schopnosti učiteľov Juhomoravského kraja metódou Work Ability Index (WAI)
 • Bohumil Pokorný, projekt TA ČR, ČR
 • Nástroje work-life balance vo firemnej praxi
 • Petr Otáhal, prezident Svazu personalistů České republiky
 • Starnutie zamestnancov – aktuálna výzva pre trh práce
 • Veronika Pálová, analytička, TREXIMA Bratislava, s. r. o.
 • Erasmus+ pre prácu s vekovou skupinou 50+
 • príklady z projektov SAAIC SR
 • Rozvoj talentov a vplyv seniorov na vnímanie mladých ľudí pri tvorivej práci
 • Václav Staškovič, riaditeľ sekcie ľudských zdrojov, RTVS
 • Zdravie vs. pracovný výkon alebo ako využiť stravu pre podporu zdravia
 • aj pracovného výkonu
 • Lucia Svobodová SAV- biomedicínske centrum
 • 13:00 Záver konferencie