Čtvrté mezinárodní setkání partnerů projektu Work Ability Management online

Dne 28. května 2021 proběhlo čtvrté online mezinárodní setkání partnerů v rámci projektu Erasmus+ Work Abilty Management k druhému intelektuálnímu výstupu. 

Náplní setkání bylo vyjasnění prací v rámci druhého výstupu našeho projektu WORK ABILITY MANAGEMENT jehož cílem bude:
  • připravit metodiku pro použití v organizacích a ve firmách, která bude seznamovat zaměstnance s konceptem pracovní schopnosti a jeho významem pro osobní konkurenceschopnost na trhu práce v celém životním běhu (stárnutí na pracovišti).
  • Pro zaměstnavatele bude vytvářet příležitost k rozvíjení vztahů se zaměstnanci, k vytváření vhodných pracovních podmínek s ohledem na specifické potřeby zaměstnanců a s ohledem na jejich věk a tím i k budování dobré značky zaměstnavatele.
Zodpovědnost a koordinaci nad tímto výstupem převzalo Německo, které má v rámci implementace age managementu významné praktické zkušenosti.