Exkurze za příklady dobré praxe v age managementu, tentokrát do Finska

V říjnu jsme byli opět přizváni na exkurzi za příklady dobré praxe v zavádění age managementu. I tato exkurze proběhla v rámci projektu „Age Management Masterclass“. Ve Finsku jsme navšívili 2 organizace, jednu z oblasti potravinářství a jednu zaměřující se na informační technologie. Oficiální závěry a všechny příklady dobré praxe budou ke shlédnutí na webové stránce projektu ve velmi čtivé podobě, včetně videí.

Webová stránka projektu: https://www.amm-project.eu/

Už teď na nich všichni partneři pracují, prozatím několik fotografií: