Infografika: „Jak na stárnutí pracovní síly v Evropě“

Evropští pracovníci stárnou a efektivní řízení věku na pracovišti (age management) je klíčem k zajištění bezpečných a zdravých podmínek v průběhu celého pracovního života.

V rámci současné kampaně Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“ byla nyní zveřejněna praktická infografika. Ta zobrazuje jak základní rysy stárnoucí evropské pracovní síly tak hlavní prvky úspěšného age managementu. Zdůrazňuje důležitost zachovávání rovnováhy mezi osobními zdroji a faktory souvisejícími s prací, stejně jako přizpůsobování pracovního prostředí měnícím se schopnostem pracovníků.

Infografika v čestině ke stažení: ZDE
Infografiku k řízení stárnoucí pracovní síly v Evropě si můžete stáhnout celkem ve 25 jazycích: https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/infographics/managing-europes-ageing-workforce

 

EU-OSHA-cs