Projekt: „Rovnost žen a mužů v JMK“

Logo OPZ barevnéProjekt je realizován od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2018 a je určen pro uchazečky a zájemkyně o zaměstnání ve věku nad 55 let, které jsou evidovány na ÚP v okresech: Brno – město, Brno – venkov a Vyškov (celkem 70 účastnic).

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, v rámci Operačního programu Zaměstnanost č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/003204.

Realizátor:

 • Age Management z.s., Orlí 27, Brno 602 00

Aktivity projektu:

 • Výběr uchazeček a screeningové pohovory k identifikaci jejich potřeb
  • Aktivita zahrnuje výběr uchazeček v rozsahu 3 hod. skupinově a 2 hod. individuálních pohovorů, celkem 70 osob
 • Zvyšování kompetencí ke zlepšení postavení na trhu práce
  • Aktivity zahrnují modul sebeprezentace a motivace, komunikace, modul orientace na trhu práce, nácvik psaní životopisu a motivačního dopisu, modul ekonomické a finanční gramotnosti a organizačního chování, praktický nácvik situací na pracovním trhu, digitální gramotnost a vytvoření plánu rozvoje klienta
  • Rozsah aktivit pro klientky je 55 hod skupinově, celkem je určena pro 60 osob
 • Finanční a občanská gramotnost
  • Modul zahrnuje výuku v rozsahu 30 hodin, celkem pro 30 osob
 • Diagnostika pracovní schopnosti pomocí metody Work Ability IndexTM
  • Zahrnuje diagnostiku pracovní schopnosti, celkem pro 30 osob
 • Age management
  • Aktivita zahrnuje sérii deseti přednášek pro zaměstnavatele v regionech Brno a Vyškov
 • Kvalifikace pro aktuální uplatnitelnost na trhu práce
  • Aktivita zahrnuje realizaci kreditovaných rekvalifikačních kurzů pro celkem 30 osob
 • Individuální práce – kariérové poradenství
  • Aktivita zahrnuje individuální kariérové poradenství, koučing a mentoring pro 60 osob
 • Flexibilní zaměstnání
  • Aktivita mapuje trh práce v Jihomoravském kraji a ve spolupráci se zaměstnavateli nabídne pro 13 účastnic projektu flexibilní formu zaměstnání po dobu šesti měsíců
  • 8 flexibilních pracovních úvazků (6 měsíců / 16214 Kč)
  • 5 snížených flexibilních úvazků (6 měsíců / 8107 Kč)

https://www.esfcr.cz/projekty-opz/-/asset_publisher/ODuZumtPTtTa/content/rovnost-zen-a-muzu-v-jmk?inheritRedirect=false

Kontakt:

Mgr. Ilona Štorová

E-mail: storova@agemanagement.cz

Telefon: 734 318 795