Co je to pracovní schopnost?

Jedná se o základní podmínku Vaší současné a budoucí zaměstnatelnosti, rozhoduje tedy o Vašem pracovním uplatnění.

Pojďte ji spolu s námi poznat…

Je tvořena různými faktory složenými symbolicky do tzv. domečku pracovní schopnosti a je důležité vědět, že na budování Vašeho domečku můžete pracovat v každém věku.

Pracovní schopnost je tvořena vaší rovnováhou mezi osobními zdroji (zdraví a funkční kapacita, vzdělání, znalosti, dovednosti, hodnoty, postoje a motivací) a pracovními požadavky, které jsou na vás kladeny (obsah práce, její náročnost a organizace, ale i nároky plynoucími z pracovního prostředí, kolektivu a způsobu řízení).

Vaše společnost se zapojila jako jedna z pilotních organizací do národního projektu1 na mapování ohrožených pracovních pozic pomocí dotazníku pracovní schopnosti (WAI).

 

Proč je důležité znát svoji pracovní schopnost?

  1. Pokud budete znát svoji pracovní schopnost, dokážete ji lépe dlouhodobě udržovat a tím si zvýšíte šanci na dlouhodobou zaměstnatelnost v dobré zdravotní kondici.
  2. Získáte informaci o silných i slabých stránkách své pracovní schopnosti, která Vám umožní svoji pracovní schopnost lépe podporovat a rozvíjet v rámci své pracovní kariéry.
  3. Napomůžete získat data pro vašeho zaměstnavatele, která ho budou informovat o konkrétních potřebách jednotlivých věkových skupin zaměstnanců a umožní mu zacílit opatření na skutečně problematická místa.
  4. Umožníte získat vstupní data do české národní databáze pro následná strategická rozhodnutí (např. pro důchodovou komisi) a k zacílení aktivit na národní úrovni podle zjištěných dat.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: VAŠE ÚČAST JE ANONYMNÍ

Zaměstnavatel nemá přístup k Vašemu výsledku, ten náleží pouze a výhradně Vám.

Zaměstnavatel získá pouze souhrnnou vyhodnocovací zprávu (důsledně anonymizovanou) za všechny zúčastněné zaměstnance společnosti.

Co získáte?

Individuální zpětnou vazbu k vaší současné pracovní schopnosti na základě vygenerovaného kódu.

Vstupní proškolení – proškolíme Vás a budete znát jednotlivé faktory pracovní schopnosti a možnosti její podpory.

 

Chcete pokračovat k elektronickému vyplnění dotazníku pracovní schopnosti?

Pokračujte zde: www.agemanagement.cz

Leták ke stažení naleznete: ZDE

Informace pro zaměstnance o ochraně údajů ke stažení: ZDE

Děkujeme Vám za účast na projektových aktivitách!

1 Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí: Návrh opatření v oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání financovaných z příspěvku podle § 320a písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů v roce 2022. Realizace dílčí části projektu zaměřeného na mapování ohrožených pracovních pozic pomocí nástroje Work Ability Index bude probíhat do konce října 2022.