Inspirace z praxe vybraných států 2. část

 

Oblast dobrých příkladů z praxe k rozvoji pracovní schopnosti jsme v minulém článku začali představením konkrétních iniciativ a projektů týkajících se právě podpory pracovní schopnosti. Připravili jsme si pro vás pokračování s dalšími příklady, a to konkrétně z Německa, Nizozemí a Lucemburska, na které navazuje studie zabývající se posouzením úrovně pracovní schopnosti zaměstnanců v ČR, výsledky dostupné na stránkách Svazu průmyslu a dopravy ČR: https://www.spcr.cz/aktivity/trh-prace-a-vzdelavani/15434-posouzeni-urovne-pracovni-schopnosti-zamestnancu-v-cr)

Německo

V Německu už v roce 2002 vznikla iniciativa INQA, která si kladla za cíl především podpořit kvalitu práce jakožto zásadního faktoru, který je důležitý pro udržení konkurenceschopnosti a inovací v podnicích z dlouhodobého hlediska v průběhu stárnutí zaměstnanců.

 •  V současné době se INQA angažuje v podpoře různých dalších iniciativ, například v oblasti zdraví v pracovním životě. 

Jednou z iniciativ, kterou INQA aktivně podporuje, je WAI-Netzwerk.

 • Jedná se o sdružení podniků a uživatelů nástroje Work Ability Index (WAI).
 • Jejich hlavním cílem je podpora užívání tohoto nástroje v Německu a jeho praktického využití.
 •  Podpora  je naplňována zejména prostřednictvím výměny znalostí mezi odborníky, kteří tento nástroj používají k analýzám a uživateli z řad firem, a současně také vytvořením databáze Work Ability Index.
 •  Databáze hodnot poskytuje také vzdělávací materiály, průvodce a praktickou podporu pro zavedení Work Ability Index ve firemních podnicích.

Síť WAI-Netzwerk nabízí konkrétní nástroje, které jsou založené na metodice Work Ability Index. Jedním z nich je program unternehmensWert: Mensch, který se zaměřuje na tvorbu konceptů pro vývoj HR strategií v oblastech zdraví, personálního řízení a rovných příležitostí.

Nizozemí

Prvním krokem v tématu pracovní schopnosti bylo zavedení tohoto konceptu společně s dotazníkem Work Ability Index již v roce 2007 s cílem povzbuzení neustále rostoucího počtu firem a organizací k zájmu o podporu a zvýšení zaměstnatelnosti.

 •  Work Ability Index je významným nástrojem, který je v Nizozemí aktivně využíván různými firmami a organizacemi.

Samotnou implementaci Work Ability Indexu zajišťuje nadace Blik op Werk.

 • Mezi její činnosti patří například:
  • propagace pracovní schopnosti a nástroje Work Ability Index,
  • vytváření národního povědomí o těchto konceptech a podpora jejich přijetí,
  • podpora výzkumu a inovací,
  • využití Work Ability Index na profesionální úrovni,
  • vývoj a správa národní databáze WAI a další aktivity.

Cílem organizace Blik op Werk je rozšířit své působení na širokou škálu cílových skupin, zaměřuje se nejenom na firmy a jejich zaměstnance, ale také obce a poskytovatele služeb v oblasti Work Ability Index. 

Zaměstnavatelé mají k dispozici několik různých nástrojů na bázi Work Ability Index:

  • Personální a Firemní radar
  • WorkScan (online dotazník o pracovní schopnosti, práci a kariéře).
  • Pro malé zaměstnavatele je speciálně určena znalostní platforma Práce: jak na ni (Werk Hoe Zit Het), kde jsou k dispozici informace týkající se udržitelné zaměstnatelnosti, podnikání, pracovní postupy, intervence, organizační nástroje a pod.

Lucembursko

Lucembursko projevilo snahu zlepšit míru zaměstnatelnosti v zemi, a proto se v roce 2005 rozhodla lucemburská pracovnělékařská služba využívat Work Ability Index k pravidelnému sledování zdravotního stavu pracovníků. Tento krok jim pak umožnil vytvořit databázi hodnot Work Ability Index.

V zemi je povinné, aby všechny pracovní podniky spolupracovaly s pracovnělékařskou službou. Lékařské prohlídky probíhají pravidelně, ale jejich četnost se odvíjí od pracovních rizik dané pozice.

 

Informace o měření pracovní schopnosti pomocí Work Ability Index na vzorku 3 926 zaměstnanců ze tří sektorů v ČR naleznete ve studii pod tímto odkazem:

https://www.spcr.cz/aktivity/trh-prace-a-vzdelavani/15434-posouzeni-urovne-pracovni-schopnosti-zamestnancu-v-cr