Jaký je demografický vývoj v zemích V4, jaké mají problémy na trhu práce a co age management?

V rámci projektu „Platforma pro age management v rámci zemí V4“ byla na webu projektu zveřejněna komparativní analýza, zabývající se (nejen) uplatňováním konceptu age managementu ve všech zemích Visegrádské skupiny.

Děkujeme především našim zahraničním partnerům, kteří se na její přípravě výrazně podíleli a bez kterých by nemohl takto komplexní dokument vzniknout.

Celou analýzu si můžete přečíst zde: http://www.v4agemanagement.eu/analysis-of-a-current-state-of-age-management-concept-implementation-in-v4-countries/

 

visegrad_fund_logo_blue