Poradenství a konzultace při zavádění konceptu age managementu do firemní praxe.

  1. Nastavení systému zavádění age managementu – vize, koncept, komunikační strategie
  2. Age management audit
  3. Age management jako součást aktivit CSR (Corporate Social Responsibility) v oblasti sociální odpovědnosti zaměstnavatele
  4. Koncept pracovní schopnosti
    • Možnosti podpory jednotlivých faktorů pracovní schopnosti (zdraví a funkční kapacita, kompetence, hodnoty, postoje a motivace, prostor pracoviště)
    • Běh života na pracovišti a manažerská opatření

model životní cyklus