Křest knihy „Sociální gerontologie“

V rámci konference „Stáří spojuje 2014“ proběhl křest nové publikace „Sociální gerontologie – Východiska ke zdravotní politice a podpoře zdraví ve stáří“ (GRADA Publishing, ISBN 978-80-247-4544-2), na které se autorsky podíleli i členové našeho sdružení Doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. a MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D., MBA.

Publikaci doporučujeme všem zájemcům o problematiku zdravotní politiky a podpory zdraví ve stáří. Kapitola 11 je věnována problematice age managementu, trhu práce a důchodové reformě.