Metoda WAITM byla vyvinuta v osmdesátých letech minulého století ve Finským institutem pracovního zdraví v Helsinkách se kterým dlouhodobě spolupracujeme a vytvořili jsme oficiální českou verzi tohoto dotazníku. Jedná se o metodu vědeckou a licencovanou, není tak možné ji libovolně implementovat a nebýt držitelem oficiálního jazykového překladu!!

  • Dotazník je v Evropě dlouhodobě využíván a byl přeložen do téměř třiceti jazyků
  • Měřicí nástroj pracovní schopnosti (fakta, tvrdá data)
  • Výsledky měření fungují jako základ pro určování stavu / hodnoty pracovní schopnosti a jako podklad pro nastavování opatření na její udržování a podporu
  • Nástroj měření pracovní schopnosti je ve formě standardizovaného sebeposuzovacího dotazníku a výsledek je indikátorem produktivity současných a budoucích lidských zdrojů:
    • Posuzuje PS komplexně (duševní a fyzické zdraví, pracovní podmínky apod.)
  • Oblasti zájmu: aktuální pracovní schopnost, zhoršení v důsledku nemoci, absence v práci, odhad budoucí pracovní schopnosti, duševní a fyzické nároky práce)

Vyhodnocení pracovní schopnosti zaměstnance pomocí Indexu pracovní schopnosti WAITM je v současné době považováno za jeden z předních způsobů komplexního nestranného vícefaktorového vyhodnocení pracovní schopnosti zaměstnance vzhledem k jeho věku, způsobu práce a k jeho zdravotnímu stavu.

Výstupy z měření WAITM

Hlavním cílem realizace měření pracovní schopnosti WAITM je identifikace problematických oblastí pracovní schopnosti zaměstnanců, jejich podpora a udržení pracovní schopnosti v průběhu stárnutí zaměstnanců.

Výstupy měření jsou zpracovány v následujících formách:

  1. souhrnná zpráva pro zaměstnavatele obsahující vyhodnocení hodnot pracovní schopnosti měřených zaměstnanců, včetně statistického vyhodnocení a interpretace dat, návrh na implementaci opatření age managementu do oblasti personálního řízení
  2. individuálně zpracovaný výstup pro zaměstnance, včetně doporučení na posilování pracovní schopnosti v jednotlivých oblastech