Ocenění Age Management Excellence Award v rámci mezinárodní konference „Active Ageing through Innovation: Learning from the COVID-19 Pandemic“

V termínu 8. a 9. června 2022 proběhne v Praze mezinárodní konference „Active Ageing through Innovation: Learning from the COVID-19 Pandemic“, více informací naleznete: ZDE 

V rámci konference bude uděleno ocenění „Age Management Excellence Award 2022“ firmě s příkladným přístupem k age managementu, tedy k řízení lidí a jejich rozvoji s ohledem na věk. Nově je možné nominovat firmy ze čtyř zemí Visegradské spolupráce – z Česka, Slovenka, Polska a Maďarska!

PR bude nominace na ocenění posuzovat podle použití konceptu pracovní schopnosti ve firmě tak, jak byl vyvinut Finským institutem pracovního zdraví. Nominovaná firma by měla pracovat s daty získanými z měření pracovní schopnosti a přijímat opatření implementovaná dle jednotlivých pater Domu pracovní schopnosti. V rámci hodnocení bude posuzován dosažený posun ve všech sledovaných pilířích age managementu a zlepšení spokojenosti zaměstnanců.