Mezinárodní konference: „Stárnutí pracovní síly: starší pracovníci a imigranti jako nové pilíře západních ekonomik?“

Západní společnosti stárnou. Kolem roku 2060 budou připadat na jednoho občana EU staršího 65 let pouze dva pracující, což je polovina současného stavu. Prognóza pro Japonsko udává dokonce číslo 1,3 a pro USA 2,5 pracující osoby na občana staršího 65 let.  Co můžeme udělat pro to, abychom prožili delší a spokojenější život? Zvládneme nadále financovat penzijní a sociální systémy? Jaká je situace starších lidí na trhu práce? Jak prodloužit délku pracovního života a zabránit odchodům do předčasného důchodu? Jak firmám zprostředkovat takové dovednosti a znalosti, aby nejen přilákaly, ale také si udržely starší pracovníky? Jaká imigrační politika by byla přínosem jak pro západní ekonomiky, tak pro imigranty?


Předběžný program konference naleznete zde. Pracovním jazykem konference je angličtina.

Registrace je možná do 22. února. Registrační poplatek je 130 EUR. Jsou přijímané také žádosti o snížené vstupné (omezený počet míst) na emailu spata@keynote.cz.