Mezinárodní setkání partnerů v Budapešti

Experti z jednotlivých partnerských organizací se sešli na mezinárodním setkání v rámci našeho projektu Erasmus+ Work Ability Management.

Cílem dalšího z našich společných setkání bylo připravit se na poslední fázi projektu pilotní ověření našich nově vyvinutých metod.
V rámci „pilotu“ budeme mít prostor využít i námi vytvořenou aplikaci Digitální kouč, která umožňuje nejenom efektivně v elektronické podobě vyplnit dotazník pracovní schopnosti (WAI), ale také ho okamžitě zobrazit a díky tomu poradci umožnit interaktivně vést celý poradenský rozhovor.
Mezinárodního setkání se účastnili partneři z Německa, Slovenska a Nizozemska a Česka (na fotografii před Národním ústavem pracovního zdraví v Budapešti):