Mezinárodní setkání projektových partnerů v Brně

Experti z jednotlivých partnerských organizací se v červnu 2023 sešli na posledním mezinárodním setkání v rámci našeho projektu Erasmus+ Work Ability Management.

Cílem posledního z našich společných setkání bylo zhodnotit poslední fázi projektu, tedy pilotní ověření našich nově vyvinutých metod. V rámci „pilotu“ jsme využili i námi vytvořenou aplikaci Digitální kouč, která umožňuje nejenom efektivně v elektronické podobě vyplnit dotazník pracovní schopnosti (WAI™), ale také ho okamžitě zobrazit a díky tomu poradci umožnit interaktivně vést celý poradenský rozhovor: https://www.digikouc.cz/ 
Mezinárodního setkání se účastnili partneři z Německa, Slovenska a Nizozemska a Česka.