Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2023 na Téma „Jak zachovat učitelskou profesi udržitelnou?“ proběhla na Institutu celoživotního vzdělávání ve středu 13. září 2023

Učitelé patří k rizikovým skupinám ohroženým syndromem vyhoření. Jejich představy o školství se po absolutoriu na pedagogických či jiných fakultách rozcházejí s realitou, se kterou se denně potkávají ve školách. V důsledku toho ztrácí motivaci pro další práci a ze školství odcházejí. Právě na motivaci pedagogů, poskytnutí potřebné opory i na současný stav učitelského vzdělávání, se zaměří odborníci v rámci mezinárodní konference ICOLLE, kterou už po patnácté pořádal Institut celoživotního vzdělávání MENDELU.

„Jako užitečné se jeví zavedení pozice uvádějícího učitele, který podpoří nového učitele na pracovišti. Smysluplné by byly i supervize učitelů, během kterých by mohli řešit aktuální situace,“ zhodnotil pedagog. Smysl má i zaměření sám na sebe. „Jedním z možných řešení pro udržitelnost sebe samého jako učitele je zacílení na psychohygienu a vlastní rozvoj učitelů. V rámci spolupráce s Masarykovou univerzitou a aplikačním garantem Age management z.s. na projektu TAČR jsme se v minulých letech podíleli na inovaci finské metody a vyvinutí metodiky, která má právě výše zmíněnému napomoci. Nyní tuto metodiku využíváme v rámci aplikovaného výzkumu v různých organizacích,“ uvedla Lenka Kamanová z Oddělení sociálních věd ICV MENDELU.

„Jedná se o inovace, které nebyly dosud představeny a pro laickou i odbornou veřejnost zůstávají dosud skryty. Kromě sympozia bude tomuto tématu věnována také jedna z plenárních přednášek. Další přednáška bude například zaměřena na mikrocertifikáty, což je v oblasti celoživotního vzdělávání velmi aktuálním tématem, a třetí plenární přednáška je zacílena na řešení pracovního zdraví a spokojeného pracovního života učitelů,“ přiblížila Kamanová.

Celý článek si můžete přečíst zde: https://www.cysnews.cz/top-clanky/jak-zachovat-ucitelskou-profesi-udrzitelnou-tema-konference-icolle-2023/