Program Profesní seniorita

Unikátní program „Towards Successful SeniorityTM“ z Finského institutu pracovního zdraví (FIOH) se sídlem v Helsinkách, který je určen na podporu řízení kariéry, odborné kvalifikace a duševní pohody. Při plánování obsahu metody finští experti využili odborné informace a průzkum týkající se kontinuálního vzdělávání, zvládání pracovních povinností, motivace a podpory celkové duševní pohody.

Vědecky prokázaná efektivita programu

Výsledky studie používání této metody realizované pracovníky FIOH v praxi ukázaly, že metoda vykazuje pokles výskytu symptomů deprese a snižuje počet zaměstnanců, kteří přemýšlí o předčasném odchodu do důchodu. Dále prokazatelně zvyšuje duševní kapacitu a pracovní motivaci během následujících sedmi měsíců po absolvování programu. Největší vliv měla tato metoda na pracovníky s vysokým pracovním vytížením a na nejmladší věkové skupiny.

Hlavní cíle programu

  • rozvíjet dovednosti pro řízení kariéry
  • rozvíjet schopnost zvládat změny
  • podpořit účastníky při plánování cílů a řešení týkajících se jejich kariéry
  • podpořit duševní pohodu a pokračování jejich kariéry
  • předcházet syndromu vyhoření a depresi
  • předcházet předčasnému odchodu do důchodu, zejména z důvodu psychických problémů týkajících se práce
  • posílit postoj k celoživotnímu vzdělávání
  • podporovat účastníky v úspěšném vykonávání své práce
  • působit jako podpora pro zaměstnance, kteří mají v kompetenci oblast týkající se udržování a rozvoje bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Hlavní cílovou skupinou programu jsou zaměstnanci a to bez rozdílu věku. Velmi dobré výsledky program prokazuje u absolventů, kterým pomáhá zejména v oblasti kariérového plánování, ale také u stárnoucích zaměstnanců, kde působí jako prevence psychosociálních onemocnění.

Přínosy programu: pro zaměstnavatele i pro zaměstnance

Skupinová metoda „Směrem k úspěšné profesní seniorit쮓 zvyšuje možnosti účastníků nalézat úspěšná řešení týkající se jejich kariéry a posiluje jejich schopnost vyrovnat se s případnými neúspěchy. Pro organizace a firmy tak představuje možnost udržet si kvalifikované a kompetentní zaměstnance.

Formy výuky programu

Program profesní seniorita® pro zaměstnance
Rozsah programu: 16 hodin
Počet účastníků: min. 9 a maximálně 15 účastníků

5. Program profesní seniorita® pro budoucí lektory
Rozsah programu: 24 hodin
Počet účastníků: min. 9 a maximálně 15 účastníků

Samostatné stránky vzdělávacího programu naleznete zde: http://www.profesniseniorita.cz/

Vývoj

Unikátní vzdělávací program TSS: Towards Successful Seniority byl přenesen do České republiky v roce 2016 a je naprosto v souladu s principy age managementu a umožňuje jejich uplatnění v praxi. Jedná se o facilitační skupinovou metodu, jež byla vyvinuta v USA na univerzitě v Michiganu s cílem navrátit nezaměstnané na trh práce. Následně byla rozvinuta Finským institutem pracovního zdraví ke zvládání pracovních a osobních změn všeobecně (J. Vuori, J. Silvonen, A. D. Vinokur and R. H. Price: “The Tyohon Job Search Program in Finland: Benefits for the. Unemployed With Risk of Depression or Discouragement”, Journal of Occupational Health Psychology 2002, Vol. 7. No. 1. 5-19.).fioh

Hlavním cílem je podpora zaměstnanců unikátní metodou vrstevnického učení. Osoby, jež absolvují připravené programy, budou seznámeni s možnostmi jak podporovat svoji pracovní schopnost a úspěšný pracovní život v každé životní fázi. Program Profesní seniority je povede k rozvoji dovedností pro řízení kariéry a k rozvoji schopností zvládání změn.

Program Profesní seniority vyhrál první cenu na sedmé mezinárodní konferenci zaměřené na téma pracovního stresu a zdraví: „Work, Stress, and Health 2008: „Health and Safe Work Through Research, Practice, and Partnerships“ ve Washingtonu, DC, 6. – 8. března 2008. Cenu získal v soutěži“ Best Practices Intervention Evaluation Competition“: tato soutěž vyhodnocuje příklady dobré praxe v oblasti intervencí fungujících jako prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání a pro podporu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.