Odborná spolupráce

Univerzity

 

Veřejná správa

 

Odborná pracoviště v zahraničí

  • Finsko: The Finnish Institute of Occupational Health (FIOH): Finský institut pracovního zdraví (metodická spolupráce, přenos metody pracovní schopnosti a Profesní Seniority do ČR)
  • Finsko: Juhani Ilmarinen Consulting (známý a celosvětově uznávaný odborník za svůj výzkum, vývoj a osvětovou činnost v oblasti stárnutí a kvality pracovního života: metodická a odborná spolupráce)
  • Nizozemsko: Blik op Werk (nezávislý institut kvality: patří k předním evropských organizacím věnujícím se dlouhodobě konceptu pracovní schopnosti: metodická, odborná a projektová spolupráce)
  • Německo: Arbeit und Zukunft (projektová spolupráce, přenos odborných metod)
  • Německo: Alexander Frevel (přední německý odborník, který se dlouhodobě věnuje tématům pracovní schopnosti a demografickým změnám na trhu práce: metodická a odborná spolupráce, přenos analytických metod do ČR)
  • Maďarsko: Nemzeti Népegészségügyi Központ (NKK – Národní centrum veřejného zdraví: dlouhodobě se věnuje metodě WAI a pracovnímu zdraví: metodická a projektová spolupráce)
  • Slovensko: Slovenská asociácia age managementu, o.z. (vzájemná spolupráce na implementaci odborných metod age managementu)

 

Firmy a podniky