Osobnost nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje 2020

Anketa Osobnost NNO JMK chce ocenit a zviditelnit občany, kteří v nestátních neziskových organizacích dosahují jedinečných výsledků nejen ve své profesi, věnují se práci s dětmi, seniory, angažují se v oblasti sportu nebo kultury, ale mnohdy se i nad rámec svých povinností aktivně podílejí na veřejném životě. A právě tyto lidi chceme ocenit za jejich úsilí. Více informaci naleznete: ZDE

V roce 2020 jsme si dovolili nominovat našeho kolegu PaeDr. Jiřího Grenara, hlasovat pro něj můžete zde: https://www.osobnostnnojmk.cz/paedr-jiri-grenar/