Otevřený dopis AGE Platform Europe novému předsedovi Evropské komise

Přečtěte si otevřený dopis AGE Platform Europe novému předsedovi Evropské komise:
„Starší Evropané jsou diskriminováni v mnoha oblastech jejich života, včetně přístupu k zaměstnání a zdravotní péči, věkových omezení v oblasti finančních služeb a pojištění, toto musí skončit, pokud chceme vybudovat Evropu založenou na rovnosti, spravedlnosti a inkluzivnosti.“
„Žádáme pana Jean-Claude Junckera, aby přijal evropskou strategii k demografickému stárnutí a zajistil, že změny způsobené stárnutím populace budou v nadcházejících letech řešeny adekvátně a koordinovaně.“

Odkaz zde:

http://age-platform.eu/home/61-age-and-the-media/press-releases/2256-dear-mr-juncker-congratulations-with-your-election-we-await-with-great-impatience-the-priorities-you-will-ask-the-to-be-appointed-commissioner-in-charge-of-the-application-of-the-charter-of-fundamental-rights-to-work-on