Panelová diskuze „STÁRNOUCÍ TÝM – DYNAMICKÁ FIRMA!?“- AGE MANAGEMENT V DOBĚ DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY 11. května v Praze

Dovolte nám pozvat Vás jménem společnosti Keynote a Centra aktivního stárnutí na panelovou diskusi „Stárnoucí tým – dynamická firma!? – age management v době demografické změny“, která se uskuteční ve středu 11. května 2016 od 10.00 do 12.00 v Informačním centru OSN v Praze (Železná 24, Praha 1).

Jako řečníci v debatě moderované Robertem Břešťanem vystoupí bývalý president pro Evropu společnosti Microsoft, globální stratég, kouč a mentor Jan Mühlfeit, předsedkyně Age Management z.s. Ilona Štorová a ředitel útvaru Wholesale Back Office a platební styk České spořitelny a člen programu Diversitas Karel Vítkovský. Úvodní slovo bude mít ředitel Informačního centra OSN Michal Broža.

Aktuální informace k panelové diskusi naleznete zde: http://www.keynote.cz/aging-team-dynamic-company-age-management-in-the-time-of-the-demographic-change/event/36/

Diskuse je součástí dlouhodobého projektu (ne)stárneme! , jehož cílem je vyvolání celospolečenské diskuse nad otázkou, jak se vyrovnat se stárnutím populace a jak lze tento trend využít i ve prospěch společnosti.

Pracovním jazykem bude čeština.

Z důvodu omezené kapacity prosím potvrďte svou účast předem na registration@keynote.cz do 9. května 2016.

 

CAS_logo_color