Logo OPZ barevné

 

 

 

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005938

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy: 03_16_060

Název výzvy: Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!

Realizátor: Age Management z.s.

Cílem projektu je zvýšení odborné úrovně znalostí a tím zvyšování kompetencí členů Age Management z.s. z řad právnických a fyzických osob. Projektové aktivity budou probíhat na území celé ČR mimo Prahu. Důraz bude kladen na výběr vzdělávacích aktivit dle analýzy potřeb členské základny. V rámci projektu bude čerpána podpora de minimis a bude ho doprovázet publicita dle pravidel.

Datum zahájení: 1. 2. 2017

Doba trvání (v měsících): 36

 

Kontakt:

Mgr. Michaela Kostelníková

Email: kostelnikova@agemanagement.cz

Telefon: 732 159 321