Projektové aktivity v dubnu 2018

Byl realizován navazující modul Digitální gramotnost pro pět klientek (4. 4. – 12. 4. 2018 ) a  rekvalifikační kurz Základy obsluhy osobního počítače (v termínu od 16. 4. – 24. 4. 2018) pro 6 klientek.