Publikace o age managementu

České publikace

Projekt OP LZZ: “Strategie age managementu v České republice” (2010-2012)

Publikace “Zaměstnanec a věk aneb age management na pracovišti” od Mgr. Ilony Štorové a RNDr. Jiřího Fukana Ph.D. (2012)

Projekt OP LZZ: “Implementace age managementu v České republice” (2013-2015)

  • Realizováno AIVD ČR, z.s.
  • Hlavním cílem projektu bylo vytvoření nástrojů pro vyřešení problémů cílové skupiny 50+ na trhu práce a to ve formě implementace principů age management ve spolupráci se zahraniční organizací z Nizozemska
  • V rámci projektu proběhla nalýza nástorjů metod a procedur na poli age management v České republice a EU. Byli vyvinuty 3 moduly vzdělávacích aktivit pro 3 odlišné cílové skupiny. Pak proběhlo pilotní testování těchto modulů a bylo měřeno 240 osob skrze nástroj WAI a statistická analýza tohoto vzorku. Tyto výsledky měly být základem pro iniciaci změn v oblasti pracovně-lékařské péče.
  • Webová stránka projektu: http://www.aivd.cz/cz/implementace-age-managementu-v-ceske-republice-1330/
  • Výstup projektu: Age Management: Jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice. Průvodce pro jednotlivce, organizace a společnost: http://www.aivd.cz/soubor-doc1366/

Zahraniční publikace

Publikace prof. Juhani Ilmarinena „TOWARDS A LONGER WORKLIFE! Ageing and the quality of worklife in the European Union“

Publikace Dr. Jane Pillinger „Demografické změny na evropském trhu s elektřinou: Příručka k prosazování věkové diverzity a strategií age managementu“