Rekvalifikační kurz Projektový manažer od 20. října 2014

Občanské sdružení Age Management zahajuje dne 20. října 2014 rekvalifikační kurz Projektový manažer v rozsahu 180 hodin. Termín ukončení je 5. prosince 2014. Kurz probíhá ve všední dny od 8:00 hodin (8 vyučovacích hodin denně) v naší učebně na Orlí 27. Součástí kurzu je absolvování závěrečné zkoušky.

Rekvalifikační kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Název rekvalifikačního programu: Projektový manažer

Celkový počet hodin: 180 hod.

Učební plán rekvalifikačního programu:

Název předmětu: Počet hodin teoretické výuky vyučovací hodina = 45 minut)
Obsahem kurzu jsou veškeré kompetence a dovednosti z aktuálně platného KS PK Řízení integrace projektu

1. Řízení rozsahu projektu
2. Řízení časového rámce projektu
3. Finanční řízení projektu
4. Řízení jakosti projektu
5. Řízení rizik projektu
6. Řízení změn v projektu
7. Řízení zdrojů projektu
8. Řízení informací a dokumentace v projektu

150
9. Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 2
10. Zadávání veřejných zakázek 6
11. Psychosociální dovednosti projektového manažera 6
12.  Trh práce v ČR 6
13.  Individuální konzultace přípravy projektového záměru 10
Celkem 180

Vstupní předpoklady:

  • středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
  • kurz je určen pro zájemce z řad veřejnosti, zájemců i uchazečů o práci, kteří jsou evidováni na úřadech práce. Základním požadavkem je zájem o problematiku projektového řízení.

Profil absolventa rekvalifikačního kurzu:

  • po ukončení kurzu absolvent má veškeré kompetence a dovednosti pro výkon pracovní činnosti projektový manažer 

Další informace:

Mgr. Michaela Kostelníková
Age Management o.s.
Orlí 27
602 00 Brno
Tel: 732 159 321

e-mail: kostelnikova@agemanagement.cz