Školení Auditor age managementu

  • Příprava odborníků, kteří znají teoretická východiska jednotlivých pilířů age managementu (AM) a jejich vazbu na personální procesy, a kteří umí použít standardizovaný nástroj pro skenování jejich naplňování a vyhodnotit získaná data

  • Dokáže pracovat s jednotlivými pilíři AM, umí specifikovat otázky pro vyplnění s klíčovou osobou v organizaci

  • Předpokladem je absolvování kurzu Základy age managementu

  • Může využívat on-line nástroj SW AGMA: elektronický nástroj pro sken naplňování pilířů age managementu ⇒ výstupy číselně i graficky sumarizují podíl naplňování těchto pilířů

  • Kompletní informace ke školení naleznete: ZDE

  • Více informací o auditu age managementu naleznete: ZDE

 

 

 

Ukázka výstupu z aplikace AGMA:

Termín školení

17. května 2024
V Brně

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na emailu:

kostelnikova@agemanagement.cz