Školení Expert Work Ability Index 1.0 Junior

 • Teoretická a praktická příprava odborníků, kteří umějí pracovat s dotazníkem WAI™ (Work Ability Index™), je schopný nasbírat data (komunikovat a vyplnit se zaměstnanci dotazníky WAI™), přepsat je do databáze WAI, vědět, jaký výsledek/data databáze poskytne

 • Předpokladem je absolvování kurzu Základy age managementu

 • K získání oprávnění musí účastníci absolvovat školení. To je nezbytné pro zaručení kvality a k získání co nejvalidnějších výsledků, WAI™ je vědecky ověřený nástroj, který používají pouze certifikovaní profesionálové.

 • Absolventi jsou vázáni zvláštními pravidly pro používání WAI™ a pravidelně kontrolováni pro zaručení kvality a validity sběru dat

 • Školení ho opravňuje k použití oficiálního českého překladu dotazníku WAI™ a užití české databáze WAI™ za dodržení stanovených podmínek GDPR a etického kodexu

 • Okamžitý výsledek a vygenerování výsledku pro účastníky v pdf

 • Podrobnosti o školení naleznete: ZDE

 • Chcete o měření WAI vědět více? Podívejte se: ZDE


Výhody pro Vás:

 • Metodicky obohacujete své nástroje o ověřenou metodu měření pro (podporu) udržitelné zaměstnatelnosti.

 • Nabízíte svému klientovi manažerské informace o pracovní schopnosti v jeho organizaci

 • Můžete poskytnout náhled na náklady spojené se sníženou pracovní schopností.

 • Výsledky WAI™ vám nabízejí příležitosti nabídnout vašemu klientovi další služby.

 • Při použití WAI™ opakovaně můžete zaměstnavateli poskytnout náhled na vývoj pracovní schopnosti v jeho společnosti. Pracovní schopnost pracovníka se může v průběhu kariéry měnit.

 • Podporujete svého klienta ve zvyšování povědomí zaměstnanců, aby sami podnikli kroky a zůstali dlouhodobě zaměstnatelní.

 • Dotazník WAI™ je vhodný pro všechny zaměstnance v organizaci

 • Budete zařazeni do národního přehledu absolventů školení WAI™, aby vás klienti snadno našli.


Seznam autorizovaných expertů Work Ability Index 1.0 Juniorů:

 • PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

 • Mgr. Marcela Chochlíková

 • Ing. František Janeba

 • Mgr. Jan Kříž

 • Ing. Renata Prokešová

 • Ing. Igor Štverka

Termín školení

30. – 31. 10. 2024
v Brně

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na emailu:

kostelnikova@agemanagement.cz