Školení Expert work ability index 1.0 Senior

  • Odborník, který je schopen vyhodnotit data/výstupy z databáze, napsat souhrnnou statistickou zprávu s doporučeními pro zúčastněnou firmu

  • Předpokladem je absolvování kurzu Základy age managementu a Expert WAI 1.0 (junior)

  • Nutné předpoklady: znalost AM, statistického vyhodnocení, základy z oblasti pracovního lékařství, prokazatelná praxe na sběru dat a zadávání dat do databáze (studium povinné literatury)

  • Podmínky budou definovány smlouvou mezi organizací Age Managementem z.s. a Expertem work ability index 1.0 (senior)

  • Souhrnná statistická zpráva obsahuje informace o pracovní schopnosti na úrovni skupiny. S ohledem na soukromí zaměstnanců nelze tyto informace nikdy zpětně vysledovat k jedné konkrétní osobě.

  • Profesionálové s licencí WAI™ používají metodu k měření pracovní schopnosti zaměstnanců u zákazníků. Na základě výsledků mohou poradit možné intervence ke zlepšení pracovní schopnosti. Držitelé licence WAI™ jsou vázáni zvláštními pravidly pro používání WAI™.

  • Síla WAI je v tom, že jde o nástroj, který působí na rozhraní managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na jedné straně a v oblasti personálního managementu a HRM na straně druhé. Udržitelná zaměstnatelnost vyžaduje integrovanou politiku týkající se všech těchto složek

  • Podrobné informace o školení naleznete: ZDE

Více informací o měření pracovní schopnosti naleznete: ZDE 

 

 

Termín školení

Zatím nebyl vypsán

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na emailu:

kostelnikova@agemanagement.cz