V rámci naší výzkumné činnosti spolupracujeme s mnoha odbornými pracovišti v České republice i v zahraničí:

 

Univerzity

 

 • Masarykova univerzita v Brně (přednášková činnost, metoda Profesní seniority, spolupráce na projektu TAČR, více informací naleznete zde: https://www.agemanagement.cz/category/modifikace-finskeho-vzdelavaciho-programu-profesni-seniorita/, zajišťování praxí studentů)
 • Mendelova univerzita v Brně (přednášková činnost, metoda Profesní seniority)
 • Karlova univerzita (přednášková činnost, metoda Profesní seniority)
 • NEWTON College (přednášková činnost)
 • Žilinská univerzita v Žilině (Metoda Profesní seniority)

 

Veřejná správa

 

Úřad práce Krajská pobočka v Brně (poradenský program Profesní seniorita pro klienty ÚP)

 

Odborná pracoviště v zahraničí

 

 • Finsko: The Finnish Institute of Occupational Health (FIOH): Finský institut pracovního zdraví (metodická spolupráce, přenos metody pracovní schopnosti a Profesní Seniority do ČR) https://www.ttl.fi/en/ 
 • Finsko: Juhani Ilmarinen Consulting (známý a celosvětově uznávaný odborník za svůj výzkum, vývoj a osvětovou činnost v oblasti stárnutí a kvality pracovního života: metodická a odborná spolupráce) https://www.agemanagement.cz/v-brne-se-bude-konat-prednaska-odbornika-na-age-management-profesora-juhaniho-ilmarinena/
 • Nizozemsko: Blik op Werk (nezávislý institut kvality: patří k předním evropských organizacím věnujícím se dlouhodobě konceptu pracovní schopnosti: metodická, odborná a projektová spolupráce) https://www.blikopwerk.nl/
 • Německo: Arbeit und Zukunft (projektová spolupráce, přenos odborných metod) http://www.arbeitundzukunft.de/
 • Německo: Alexander Frevel (přední německý odborník, který se dlouhodobě věnuje tématům pracovní schopnosti a demografickým změnám na trhu práce: metodická a odborná spolupráce, přenos analytických metod do ČR) http://beratung-arbeitsfaehigkeit.com/
 • Maďarsko: Nemzeti Népegészségügyi Központ (NKK – Národní centrum veřejného zdraví: dlouhodobě se věnuje metodě WAI a pracovnímu zdraví: metodická a projektová spolupráce) https://www.nnk.gov.hu/
 • Slovensko: Slovenská asociácia age managementu, o.z. (vzájemná spolupráce na implementaci odborných metod age managementu) https://www.agemanagement-eu.com/

 

Firmy a podniky

 

 • ŠKODA AUTO a.s.
 • Správa železnic, státní organizace
 • dm drogerie markt Slovakia