Stárnutí zaměstnanců je problém, firmy na něj musejí reagovat

Přečtěte si článek, který vyšel při příležistosti již čtvrté konference: Vzdělávání 3. věku – příležitost pro společnost:

https://www.facebook.com/notes/slu%C5%BEby-a-%C5%A1kolen%C3%AD-mb/st%C3%A1rnut%C3%AD-zam%C4%9Bstnanc%C5%AF-je-probl%C3%A9m-firmy-na-n%C4%9Bj-musej%C3%AD-reagovat/945554645480723

 

Samotná konference se letos koná ve středu 17. února ve Vzdělávacím centru Na Karmeli. O celé akci informujeme zde: http://www.agemanagement.cz/odborna-konference-zamerena-na-vzdelavani-senioru-vzdelavani-3-veku-prilezitost-pro-spolecnost-od-profesniho-k-zajmovemu-vzdelavani-senioru/