Účast členů o.s. na Mezinárodním fóru sociálního podnikání

Členové Age Management o.s. se zúčastnili Mezinárodního fóra sociálního podnikání se zaměřením na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kterou organizoval Ergotep, družstvo invalidů v Proseči. Součástí konference byla i přednáška Prof. Juhani Ilmarinena z Finského institutu pracovního zdraví se sídlem v Helsinkách. Následné jednání pracovní skupiny se zaměřilo na otázky dalšího vývoje  konceptu Age Managementu v České republice.

Více informací na stránkách: http://www.ergoeduka.cz/mezinarodni-forum-socialniho-podnikani