V úterý 29. listopadu 2016 proběhl v Brně mezinárodní workshop v rámci projektu Platforma pro age management v rámci zemí V4

Jedním z výstupů tohoto projektu bylo vytvoření teoretického komparativního výzkumu/analýzy uplatnění konceptu AM v každé ze zemí V4. Během workshopu vystoupili zástupci všech projektových partnerů a představili hlavní závěry své části analýzy. Odpolední část workshopu byla věnována sdílení zkušeností a možnostem dalšího společného postupu v této oblasti.

 

Kompletní analýzy naleznete zde: http://www.v4agemanagement.eu/analysis-of-a-current-state-of-age-management-concept-implementation-in-v4-countries/

O projektu: Cílem je vybudovat silné a udržitelné partnerství mezi zeměmi V4, jež budou podporovat šíření povědomí o konceptu age managementu, jež nabízí komplexní řešení současné demografické situace, tedy stárnoucí pracovní síly, která se stala významným problémem v celé Evropě.

visegrad_fund_logo_blue

Webová stránka projektu: http://www.v4agemanagement.eu/