[:cs]O tom, že stárnutí evropské populace a prodlužování délky života s sebou přináší radikální změny společnosti, už dnes nikdo nepochybuje. Odborníci ale čím dál častěji připomínají, že kromě zvýšené zátěže na zdravotní i ekonomický systém s sebou tato skutečnost nese i zásadní proměnu věkové struktury lidí na trhu práce. Řešení nabízí právě age management, tedy řízení s ohledem na věk, schopnosti a potenciál pracovníků.[:en]There are no doubts that aging together within creased life expectancy of European population bring radical changes in society. Experts show ever increasingly point out that in addition to an increased burden on the health or economic system this will all some an a fundamental transformation of the age structure of people in the labour market. The solution to the issue is provided by the Age Management. The management style taking age abilities and potential of employees into consideration.[:]