Veletrh personalistiky – pro každou firmu

Personalistika je klíčovou činností každé firmy a instituce – říká se, že ve 21.století rozhodne o úspěchu či neúspěchu ve stále rostoucí konkurenci. Pro personalisty a management firem je určen nový veletrh personalistiky a zaměstnaneckých výhod, který se uskuteční 24.září 2013 v Brně ve Wannieck Gallery a o týden později 1.října 2013 v Praze v hotelu Diplomat.

Jak vznikla myšlenka uspořádat veletrh personalistiky a zaměstnaneckých výhod v Brně a Praze?

Na Moravě se dosud nekonala veletržní a doprovodná konferenční akce zaměřená na personalistiku a určená personalistům a managementu firem. Přitom firem s 25 a více zaměstnanci je zde deset tisíc – lze proto předvídat zájem o akci. V Praze jsou obdobné akce zaměřeny na největší podniky a státní správu – cílíme i do segmentu středních a aktivních menších firem. I v Čechách je těchto firem cca. patnáct tisíc. Potenciální okruh personalistů a vedení firem je tedy značný.

Září je obdobím, kdy podniky začínají plánovat na další rok – to se týká i personalistiky, odměňování a zaměstnaneckých výhod. Je to správný čas nabídnout řešení a služby, aby mohly být do plánů zapracovány.

Stáhněte si pozvánku

Pozvánka Praha

Pozvánka Brno

Jaký je formát akce?

Jsme si vědomi, že není čas pobývat několik dnů mimo firmu – Personal & Benefit trvá vždy jen jeden den. Není také doba na nákladné akce – Personal & Benefit patří do rozvíjející se kategorie low-cost veletrhů s jednoduchými podmínkami a jednacími místy. V tomto formátu již řadu let úspěšně funguje veletrh Svět reklamy, který se koná souběžně a poskytuje veletrhu personalistiky startovací a organizační zázemí. Souběh obou veletrhů pak vytváří byznys akci, která je atraktivní kromě personalistů a marketingových manažerů i pro management a majitele firem.

Jaké jsou doprovodné a konferenční aktivity veletrhu?

Konferenční aktivity jsou opravdu rozsáhlé – veletrh personalistiky chápeme jako veletrh myšlenek, podnětů a řešení a těm je třeba dát prostor nejen ve formě výstavního stánku. Souběžně se bude konat až pět doprovodných programů. Pro personalisty je připraveno Personal Café s pestrou paletou témat, které si přijdou poslechnout ti návštěvníci, pro které je dané téma právě aktuální. Soustředěnému náhledu do diskutovaného a rostoucího trendu monitoringu je věnována konference  Důvěřuj & Prověřuj. Oblíbeným programem je koučovací zóna, vystavovatelé mají možnost uspořádat firemní prezentace. A v závěru veletrhu určitě zaujme téma aktuální pro každého z nás – Konec prokrastinace – živě s Petrem Ludwigem, autorem stejnojmenného bestselleru o chorobném odkládání povinností.

Co účast či návštěva na veletrhu Personal & Benefit přinese?

     Na počátku každého obchodu stojí kontakt, vzbuzení zájmu, předání podkladů, na které pak naváže obchodní práce a uzavření kontraktu – toto chce Personal & Benefit umožnit vystavovatelům. Personalisté a vedení firem by pak měli získat nové myšlenky, nápady a podněty, jak personalistiku a péči o zaměstnance ve své firmě rozvíjet a směřovat a kdo jim k tomu může být nápomocen. 

Jaké jsou otevírací hodiny a jak se na veletrh dostat?

     Veletrh personalistiky a zaměstnaneckých výhod Personal & Benefit se koná 24. září 2013 v prostorách Wannieck Gallery v Brně, která se nachází hned vedle OC Vaňkovka a v blízkosti autobusového i vlakového nádraží. O týden později 1. října 2013 se koná Personal & Benefit v hotelu Diplomat v Praze 6, který se nachází přímo na stanici metra Dejvická. Právě dopravní komfort pro návštěvníky hrál při volbě místa konání velkou roli. Otevírací hodiny jsou v obou případech od 9 do 17 hodin.

Více na www.omnis.cz

Základní informace – Brno

Název: Personal & Benefit Brno
Podtitul: Veletrh personalistiky a zaměstnaneckých výhod
Datum: 24. září 2013
Dny v týdnu: úterý
Místo konání Wannieck Gallery, Ve Vaňkovce 2, 602 00 Brno
Vstupné: vstupné 50,-Kč
Otevírací hodiny: 9.00 – 17.00
Kontakt: Ing. Eva Fuglíčková
tel.: 588 881 427
mobil.: 776 711 499
fuglickova@omnis.cz

Základní informace – Praha

Název: Personal & Benefit Praha
Podtitul: Veletrh personalistiky a zaměstnaneckých výhod
Datum: 1. října 2013
Dny v týdnu: úterý
Místo konání Diplomat Hotel Praha, Evropská 15, 160 41 Praha
Vstupné: vstupné 50,-Kč
Otevírací hodiny: 9.00 – 17.00
Kontakt: Ing. Eva Fuglíčková
tel.: 588 881 427
mobil.: 776 711 499
fuglickova@omnis.cz