1. Opatření age managementu ve firemní praxicloud
pro cílovou skupinu manažerů organizací a firem
rozsah: 4 hodiny
forma: workshop

2. Personální nástroje podporující age management
pro cílovou skupinu personalistů a pracovníků HR oddělení
rozsah: 6 hodin
forma: workshop

3. Plán přípravy na odchod do důchodu
pro cílovou skupinu zaměstnanců ve věku nad 50 let
rozsah: 6 hodin
forma: workshop

logo-1024x342

4. Program profesní seniorita® pro zaměstnance
Rozsah programu: 16 hodin
Počet účastníků: min. 9 a maximálně 15 účastníků

5. Program profesní seniorita® pro budoucí lektory
Rozsah programu: 24 hodin
Počet účastníků: min. 9 a maximálně 15 účastníků