Rozhlas a televize:

Tištěná média a periodika:

Zpravodajské servery:

Ostatní:

  • http://www.centrope.com V souvislosti s Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce 2012 a s ohledem na cíle strategie Evropa 2020, proběhlo 26. 9. 2012 symposium Centrope. Symposium bylo zaměřeno na zásadní otázky a problémy podniků a institucí veřejné správy, které vyvstávají v souvislosti se stárnutím obyvatelstva. Symposium se konalo pod záštitou ministra práce a sociálních věcí. Středoevropský region Centrope vznikl v roce 2003 jako společná iniciativa dvanáctí měst a sousedních regionů z ČR, Rakouska, Slovenska a Maďarska. Většinu projektů financuje Evropská unie z operačního programu Evropská územní spolupráce – Střední Evropa.http://www.stream.cz/uservideo/767094-centrope-symposium-o-age-managementu-brno-2012

Masarykova univerzita:

[:en]

22. 10. 2012 – http://www.centrope.com In the depart with the European year of active ageing and among generation cooperation 2012 and with regard to goals of strategy  Europe 2020, was the symposium Centrope realised. The symposium was focused on the basic questions and problems of companies and institutions of the public administration, which appear with ageing of the population.

http://www.stream.cz/uservideo/767094-centrope-symposium-o-age-managementu-brno-2012