O projektu

AGE MANAGEMENT V PRAXI – NOVÁ KARIÉRA PO PADESÁTCE Reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002408 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Zaměstnanost. Realizátoři projektu: Age Management z.s., Orlí 27, …