Audit age managementu

Jednotlivé prověřované oblasti jsou stanoveny v návaznosti na definované pilíře age managementu (Ilmarinen, 2008) a koncept pracovní schopnosti („Dům pracovní schopnosti“) Část A: Firemní údaje – studium externí i interní …