Audit age managementu

Audit obsahuje analýzu organizace v oblasti věkové struktury zaměstnanců, v oblasti firemní kultury, oblasti péče o zaměstnance a v personálních činnostech s ohledem na věk a rovné příležitosti. Cílem auditu je identifikace problematických míst …