Proč se zapojit?

  1. Umožníme vám zmapovat současnou úroveň pracovní schopnosti vašich zaměstnanců. Zjištěné výsledky využijete pro vaše další manažerská rozhodnutí.
  2. Výsledky vám pomohou odhalit potenciální rizika, které mohou při neřešení vést k dlouhodobé pracovní neschopnosti vašich zaměstnanců, v krajní variantě až k jejich odchodu z organizace
  3. Zapojením do projektu1 se budete podílet na vzniku národní databáze mapující pracovní schopnost, díky čemuž bude na národní strategické úrovni možné lépe cílit aktivity a opatření reflektující specifické potřeby vašeho odvětví.
  4. Péče o pracovní schopnost zaměstnanců je důležitou součástí sociálně odpovědného chování zaměstnavatele v rámci společenské odpovědnosti.

Buďte mezi pilotními organizacemi! Pozn. Podmínkou zapojení do projektu je působení společnosti ve vyjmenovaných odvětvích.

C Zpracovatelský průmysl H Doprava a skladování Q Zdravotní a sociální péče

V současnosti jsou již k dispozici výsledky studie Posouzení úrovně pracovní schopnosti zaměstnanců v ČR.  Závěry studie, kterou si SP ČR nechal zpracovat na základě § 320b Zákoníku práce si můžete přečíst: ZDE

          

Co získáte?

  • Management vaší společnosti bude seznámen s konceptem pracovní schopnosti.
  • Zmapujete si úroveň pracovní schopnosti vašich zaměstnanců. (vzorek 20 – 200 podle vaší velikosti)
  • Obdržíte souhrnnou vyhodnocovací zprávu s návrhy na zavedení opatření na podporu pracovní schopnosti.
  • Výsledky mapování pracovní schopnosti vašich zaměstnanců vám budou osobně prezentovány.
  • Zúčastnění zaměstnanci získají individuální zpětnou vazbu své pracovní schopnosti.
  • Získaná data můžete použít jako součást vstupního auditu v rámci projektové žádosti připravované výzvy OPZ+ zaměřené na age management (říjen 2022).

ZAPOJENÍ DO PROJEKTU JE ZDARMA.

 

Kolik zaměstnanců můžete zapojit?

Velikost organizace (počet zaměstnanců) 10 – 49 50-249 250-999 1000 a více
Vzorek mapovaných zaměstnanců 20 50 100 200

 

Které zaměstnance máte vybrat?

Pro mapování pracovní schopnosti jsou primárně předvybrány profese dle specifikace CZ ISCO .

Výběr je zcela na vás, můžete se zaměřit na pracoviště, kde vnímáte potřebu podpořit pracovní schopnost vašich zaměstnanců nebo vytvořit průřezovou skupinu zaměstnanců jako vzorek za vaši organizaci. Age management se nezaměřuje pouze na zaměstnance 50+, jak je mnohdy mylně uváděno, věnujte tedy při výběru pozornost všem věkovým kategoriím ve vaší organizaci.

 

Proč se zabývat pracovní schopností vašich zaměstnanců?

ČR podobně jako ostatní evropské země řeší otázku stárnoucí pracovní síly a výzvy, které jsou s tímto procesem spojeny. Do popředí se proto začínají dostávat otázky udržení pracovní schopnosti zaměstnanců do vyššího věku, které zahrnují nejen oblast zdraví, ale také kompetence, motivaci a postoje, či podmínky na pracovišti.

Pro lepší pochopení problematiky stárnutí během pracovního života byl ve Finsku v 80. letech minulého století sestaven koncept pracovní schopnosti, který považuje pracovní schopnost za klíčový ukazatel zaměstnatelnosti. Aby se stárnoucí zaměstnanci udrželi na trhu práce, je nutné vytvořit podmínky, které budou zohledňovat jejich zdravotní stav, fyzickou kondici a psychickou kapacitu, ale zároveň je budou motivovat k delší práci.

Hlavním cílem realizace mapování pracovní schopnosti WAI je identifikace problematických oblastí pracovní schopnosti zaměstnanců, jejich podpora a udržení pracovní schopnosti v průběhu stárnutí zaměstnanců.

Kontaktujte nás pro více informací na wai@agemanagement.cz

Leták ke stažení: ZDE

 

 

1 Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí: Návrh opatření v oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání financovaných z příspěvku podle § 320a písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů v roce 2022. Realizace dílčí části projektu zaměřeného na mapování ohrožených pracovních pozic pomocí nástroje Work Ability Index bude probíhat do konce října 2022.