Pozvánka na konferenci Stáří spojuje 2024

Srdečně vás zveme na konferenci Stáří spojuje 2024 (3. – 4. 6. 2024), kde vystoupí naše předsedkyně Mgr. Ilona Štorová s příspěvkem Stárnutí populace a age management, pracovní schopnost v průběhu života.

Program konference: ZDE