Vzdělávací aktivity zaměřené na aplikaci jednotlivých analytických nástrojů age managementu


Vzdělávací aktivity umožňují:

  • Uplatňování konceptu pracovní schopnosti na základě analýzy dat měření dotazníkem Work Ability Index™

  • Šíření nástrojů age managementu za jasně stanovených podmínek a využití aplikací a databáze Age Management z.s.

  • Rozhodování na základě měřitelných dat validovanými metodami. Lze tedy sledovat jejich efektivitu a vyhodnocovat jejich přínos.

  • Zveřejnění proškolených profesionálů na webových stránkách Age Management z.s., jejich odbornost je tedy jasně dohledatelná

 

 

Nabídka jednotlivých vzdělávacích aktivit:

Navazující vzdělávací aktivity pro profesionály, kteří budou chtít působit na úrovni:

Organizační

Individuální

 


Organizace Age Management z.s.:

  • Realizuje vzdělávací aktivity zaměřené na to, aby absolventi byli schopni metodicky aplikovat různé nástroje pro udržitelnou zaměstnatelnost a pracovat v souladu s mezinárodně uznávanými a užívanými standardy jednotlivých nástrojů

  • Je garantem kvality a dodržování podmínek všech nástrojů = metodické pracoviště

  • Trénuje odborníky, kteří chtějí zvýšit své znalosti a dovednosti v oblasti udržitelné zaměstnatelnosti

  • Zaručuje kvalitu nástrojů a metodik, které nabízí v oblasti udržitelné zaměstnatelnosti

  • Společně s  absolventy tvoří vzdělávací síť, ve které sdílejí zkušenosti a diskutují o nich


Přihlášení:

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na emailu:

kostelnikova@agemanagement.cz