Přihlaste se na seminář pro zaměstnavatele: AGE MANAGEMENT aneb jak zvládnout řízení různých generací na pracovišti

V rámci projektu Rovnost žen a mužů v Jihomoravském kraji (reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_61/0003204) vám nabízíme Seminář pro zaměstnavatele: „AGE MANAGEMENT aneb jak zvládnout řízení různých generací na pracovišti“.

Vzdělávací aktivity

Aktivity Opatření age managementu ve firemní praxi, pro cílovou skupinu manažerů organizací a firem, rozsah: 4 hodiny, forma: workshop Personální nástroje podporující age management, pro cílovou skupinu personalistů a pracovníků …