Audit age managementu

Jednotlivé prověřované oblasti jsou stanoveny v návaznosti na definované pilíře age managementu (Ilmarinen, 2008) a koncept pracovní schopnosti („Dům pracovní schopnosti“) Část A: Firemní údaje – studium externí i interní …

Přihlaste se na seminář pro zaměstnavatele: AGE MANAGEMENT aneb jak zvládnout řízení různých generací na pracovišti

V rámci projektu Rovnost žen a mužů v Jihomoravském kraji (reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_61/0003204) vám nabízíme Seminář pro zaměstnavatele: „AGE MANAGEMENT aneb jak zvládnout řízení různých generací na pracovišti“.