Aktuality

12. Deset účasníků projektu je od května umístěno na nově vytvořených pracovních místech:

http://www.agemanagement.cz/deset-ucastniku-projektu-aktivni-pristup-umisteno-od-kvetna-na-pracovnich-mistech/

11. Dne 14. a 15. května byl ukončen rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání:

http://www.agemanagement.cz/ukoncen-rekvalifikacni-kurz-lektor-dalsiho-vzdelavani-ktery-probehl-v-ramci-projektu-aktivni-pristup/

10. Dne 30. března byl ukončen rekvalifikační kurz Základy podnikání:

http://www.agemanagement.cz/ukonceni-rekvalifikacniho-kurzu-zaklady-podnikani-v-ramci-projektu-aktivni-pristup/

9. Dne 6. března byl oficiálně ukončen rekvalifikační kurz Projektový manažer a 9. března byl zahájen rekvalifikační kurz Základy podnikání:

http://www.agemanagement.cz/v-ramci-projektu-aktivni-pristup-byl-ukoncen-rekvalifikacni-kurz-projektovy-manazer/

8. Druhá skupina úspěšně absolvovala rekvalifikační kurz Základy obsluhy osobního počítače, druhého února zahajujeme rekvalifikační kurz Projektový manažer:

http://www.agemanagement.cz/v-projektu-aktivni-pristup-byl-zakoncen-dalsi-beh-zakladu-obsluhy-osobniho-pocitace-2-unora-bude-zahajen-rekvalifikacni-kurz-projektovy-manazer/

7. Prvních deset účastníků úspěšně absolvovalo rekvalifikační kurz Základy obsluhy osobního počítače a začala práce s druhou skupinou účastníků:

http://www.agemanagement.cz/v-ramci-projektu-aktivni-pristup-vek-nerozhoduje-byl-ukoncen-prvni-rekvalifikacni-kurz/

6. Zahájení rekvalifikačního kurzu Základy obsluhy osobního počítače:

http://www.agemanagement.cz/prave-jsme-zahajili-rekvalifikacni-kurz-zaklady-obsluhy-osobniho-pocitace-v-projektu-aktivni-pristup-vek-nerozhoduje/

5. Zahájení práce s cílovou skupinou v lednu 2015:

http://www.agemanagement.cz/zahajeni-aktivit-prace-s-cilovou-skupinou-v-projektu-aktivni-pristup-vek-nerozhoduje/

4. K 19. prosinci 2014 byl ukončen nábor do projektu:

http://www.agemanagement.cz/ukonceni-naboru-ucastniku-do-projektu-aktivni-pristp-vek-nerozhoduje/

3. Nabízíme Vám účast v projektu:

http://www.agemanagement.cz/nabizime-vam-ucast-v-nasem-novem-projektu-%E2%80%9Eaktivni-pristup-vek-nerozhoduje/

2. Zahájení realizace projektu:

http://www.agemanagement.cz/zahajeni-realizace-projektu-aktivni-pristup-vek-nerozhoduje/

1. Občanské sdružení Age Management získalo finanční podporu pro nový projekt:

http://www.agemanagement.cz/novy-projekt-naseho-o-s-%E2%80%9Eaktivni-pristup-vek-nerozhoduje/

esf_eu_oplzz_Červenápodpora_horizont_CMYK