Přečtěte si dostupné články o age managementu….

Vzdělávejte se s námi v rámci konceptu pracovní schopnosti a age managementu. Sumarizovali jsme pro vás dostupné články v češtině:

 • Andragogika v praxi (2019) „Age management Uptake“: ZDE
 • Moderní řízení (2017) „Lidi do týmu vybírejte podle kometenci, ne podle věku“: ZDE
 • Veřejná správa (2016) „Každého člověka je třeba brát jako individualitu a využít jeho potenciál bez ohledu na věk“: ZDE
 • Deník (2016) „Age management podporuje věkovou rozmanitost na pracovišti“: ZDE
 • HR forum (2016) „Zeptali jsme se“: ZDE
 • Moderní řízení (2015) „V rozvoji talentů nehraje věk roli“: ZDE
 • Moderní řízení (2015) „Evropský projekt pomáhá fírmám s age managementem“: ZDE
 • CSR fórum (2014) „Age management v České republice“: ZDE
 • Veřejná správa (2013) „Není jednoduché všimnout si věkové diskriminace“: ZDE
 • Veřejná správa (2012) „Stárnoucí zaměstnanci a klíčoví hráči“: ZDE
 • Veřejná správa (2012) „Sázka na opomíjenou generaci“: ZDE
 • Veřejná správa (2012) „Mění se stereotypy“: ZDE